Podcast

19

Tom Herrijgers (Marbles) over werkgeluk

CEO van Marbles

Tom Herrijgers (Marbles) over werkgeluk

Tom Herrijgers, CEO van Marbles, is de rust zelve. Maar laat je niet misleiden: ook hij is al in woelig water terechtgekomen. Wanneer alles in duigen leek te vallen, nam hij zijn mensen in vertrouwen.

Dat was niet alleen een opluchting, maar ook een eyeopener: hij transformeerde zijn bedrijf van een top-downorganisatie naar een zelfsturende organisatie. Zo kreeg hij de mogelijkheid om 90% van zijn tijd met leuke dingen bezig te zijn, en niet met dingen waarvan hij verwacht werd bezig te zijn. Wat is uiteindelijk het ergste dat er kan gebeuren?

Ondertussen is Herrijgers de helft van zijn leven ondernemer. Dat kan tellen! Doorheen de jaren is zijn drijfveer om te ondernemen veranderd: de reis is nu veel belangrijker geworden dan de bestemming.

Zijn droom?

Zoveel mogelijk organisaties bewustmaken dat het ook anders kan. Hij is voorstander van zelfsturende teams, en dat is volgens hem onlosmakelijk verbonden met werkgeluk. Het is hem zelfs gelukt om misbaar te zijn in zijn eigen bedrijf. Is dat niet de droom van elke ondernemer?

Zijn drie kantelmomenten?


1. Het gekrabbel op dat bierviltje
2. Van een top-downorganisatie naar een zelfsturende organisatie
3. Op zoek naar werkgeluk

Benieuwd naar wat het ergste is dat er kan gebeuren, hoe je een top-downorganisatie transformeert naar een zelfsturende organisatie of zijn werkgeluk?

Kijk of luister dan nu naar het inspirerende gesprek!