Connexi Podcast: De drie belangrijkste kantelmomenten van Georges Le Feu (Lynxcare)

January 11, 2021

De 31-jarige Georges De Feu is, naast CEO van LynxCare, apotheker van opleiding en al van jongs af aan bezig met ondernemen. Zijn grote passie is healthcare. Sinds vier jaar biedt hij met zijn bedrijf software aan voor dataverwerking in de zorgsector. Hiermee brengen gezondheidsinstellingen nieuwe inzichten over naar patiënten en werken ze mee aan onderzoek. Georges vindt data delen cruciaal, zeker bij een nieuwe ziekte zoals COVID-19: “Mensen hebben nood aan informatie en praktische metingen. De kracht van data en inzichten heeft een enorme impact.” Georges is iemand die weet wat hij wil en beredeneerde beslissingen neemt in alles wat hij doet. Het ondernemerschap vergelijkt hij met een rollercoaster: als je bepaalde doelen hebt behaald, vlakt dat euforische gevoel weer af. Zelf haalt hij energie uit verandering en streeft hij ernaar om een positieve invloed te hebben op de gezondheidssector.

“Je hoeft niet altijd de makkelijkste weg te kiezen. Dat brengt intrinsieke meerwaarden naar boven, wat resulteert in nieuwe opportuniteiten.”

Grenzen verleggen = succes boeken

Volgens Georges wordt je karakter eerder gevormd door persoonlijke dan professionele momenten. Zo is een jeugdervaring uit zijn middelbareschooltijd hem steeds bijgebleven. Toen hij 15 jaar was, schreef hij een thesis die uitstekend bleek te zijn. Toch kreeg hij er maar matige punten voor omdat de docent wist dat hij meer in zijn mars had. “Daardoor besefte ik dat je de lat hoog genoeg moet leggen voor jezelf. Ook in een onderneming is dit noodzakelijk. Een onderneming is maar succesvol met sterke medewerkers, waarbij je grenzen kunt verleggen. Die mentaliteit heb je nodig in de groeifase.” Zijn idealen worden vooral gebaseerd op Griekse filosofie, die zegt dat je duidelijk moet zijn in je visie en structuren. Daarna kun je pas iets opbouwen. Georges’ leerschool was zijn thuis, aangezien zijn moeder ook een ondernemend apotheker was. Hijzelf legt zich bij niks neer en wil alles onderzoeken. “Ik ben doortastend en ga graag de uitdaging aan om het onmogelijke te realiseren, al moet ik daarbij opboksen tegen een hele sector”, aldus Georges.

De oprichting van zijn eerste bedrijf

In zijn studententijd ontmoette Georges Daan, een medestudent. Ze beseften dat het niet evident was om in een apotheek zelf bereidingen te maken omwille van strenge regels en kwaliteitshandhaving. Samen zochten ze naar een niche en wilden ze oplossingen vinden voor bepaalde problemen, wat een grote meerwaarde kon betekenen voor de sector. “We moesten hiervoor op zoek gaan naar externe investeerders en een manier vinden om onze structuur aantrekkelijk te maken voor hen. Daarom hebben we een aantal apothekers bij elkaar gebracht voor een presentatie en die was zeer succesvol”, vertelt Georges erbij. Zowel zijn toenmalig netwerk als de praktijkervaring heeft hem veel opgebracht. Toch besloot hij enkele jaren later zijn aandelen te verkopen. “Na verloop van tijd veranderden onze visies en motieven. Zo wilde ik graag meer inzetten op nichebranding en mijn partner niet. In mijn ogen kan een bedrijf maar één leider hebben, geen twee. Daarom hebben onze wegen zich uiteindelijk gescheiden”, verklaart hij.

Transparantie als streefdoel

Georges legt uit dat er ontzettend veel werk komt kijken bij dataverzameling en -verwerking. Hij vindt het frustrerend dat data in werkelijkheid vaak niet gebruikt wordt, waardoor er soms fouten gebeuren. Het is een stevige confrontatie tussen de wetenschap en de praktijk. “Dat komt omdat er te veel massa en te weinig tijd is. Het evenwicht is zoek en artsen nemen zelden de tijd om data te bekijken. Nochtans hebben mensen daar duidelijk nood aan. Daarom willen wij voor transparantie zorgen binnen de sector en aantonen dat het haalbaar is door efficiënt databeheer. Dit moet op ruimere schaal veranderen, zodat er een groter forum kan worden toegekend.” Ook voor zijn eigen organisatie wenst Georges nog meer verandering door uit te breiden. Hij bekijkt dit over een tijdspanne van vijf jaar, waarna er belangrijke stappen gezet moeten worden. Het liefst wil hij dit zelf realiseren, in plaats van het uit handen te geven.

Om af te sluiten, geeft Georges collega-bedrijfsleiders het volgende mee: “Ondernemen is iets specifieks en het ligt je of niet. Wees eigenwijs en baseer je op argumenten en data. Als je niet tegen de stroom in durft te gaan, kun je er best niet aan beginnen. Er komt immers zoveel op je pad wat je kan demotiveren.”

Benieuwd naar wat Georges De Feu nog meer te vertellen heeft?

Beluister of bekijk dan hier de volledige podcast

Gerelateerde blogposts

Ontvang maandelijks inzichten over de uitdagingen van ondernemers