Connexi Podcast: De drie belangrijkste kantelmomenten van Thijs Claes (Daddy Kate)

October 26, 2020

Thijs Claes besliste in 2009 om in het familiebedrijf te stappen. Het was voor hem een sprong in het onbekende, een experiment. Hij wilde vooral ‘proeven’ van de zaak. Ondertussen kent hij het klappen van de zweep binnen de drukkerij en sinds 2013 is hij CEO van Daddy Kate. Als generalist heeft Thijs brede interesses en is hij graag op de hoogte van allerlei zaken, gaande van politiek tot muziek. Verder noemt hij zichzelf ongeduldig, extravert en transparant. Aanvankelijk had hij weinig affiniteit met de drukkerij. Na zijn studies Germaanse talen en filosofie heeft hij zelfs nog lesgegeven. Mettertijd is de interesse in het bedrijf gegroeid. “Na enkele jaren voelde ik dat ik veel kon betekenen voor Daddy Kate, wist ik welke richting ik uit wilde gaan en waar de toekomst van het bedrijf lag.”

Daddy Kate is een onestopshop. De klant kan voor het klassieke drukwerk bij hen terecht, maar daarnaast ook voor gepersonaliseerde producten. Hij krijgt een totaalaanbod. Alle behoeften worden ineens vervuld, wat hun grootste troef is.

“Door een verschil te maken ten opzichte van je concurrenten, kun je toch nog groeien in een dalende markt.”

Meedraaien in het familiebedrijf

Terwijl zijn twee zussen in 2006 gestart waren in het familiebedrijf, had Thijs niet de intentie om die stap te zetten. In 2009 ging hij toch in op het voorstel van zijn moeder om het te proberen. Net op dat moment kampten ze met de gevolgen van de financiële crisis, maar dat was voor hem een motivatie om te blijven. “Het vormde voor mij een uitdaging en daar hou ik van. Ik wilde absoluut helpen de toekomst van het bedrijf te verzekeren.”

Ondanks het feit dat hij in het begin geen echte functie had en alles nog moest leren, kreeg Thijs waardering van zijn medewerkers. Hij verwierf het nodige inzicht in de verschillende departementen en stelde veel vragen over de toekomst. In tegenstelling tot zijn vader, wilde hij wél ingaan op externe veranderingen zoals de opkomst van het internet. Samen met zijn schoonbroer richtte hij in 2010 een raad van advies op. Dat gaf hem nuttige informatie over strategie, organisatie en structuur. Hij legde zijn visie uit aan de rest van de familie en zij gingen onmiddellijk akkoord met zijn rol als CEO. “Ik heb geluk gehad met de steun en het vertrouwen van mijn familie,” zegt Thijs erbij. “Ook nu zijn mijn ouders trots op mij, al hebben ze afstand genomen van het bedrijf. Dat is prima zo, het zorgt voor een goede verstandhouding.”

Omdat de onderneming er qua grootte middenin viel, moesten ze op een bepaald moment kiezen: krimpen of groeien. Thijs koos ervoor om te groeien, waarbij hij zijn medewerkers meer betrok bij het nemen van beslissingen. Die omschakeling vergde geduld van beide kanten. Maar het belangrijkste was dat ze gaandeweg stappen bleven zetten.

“Wij streven niet naar 100 % tevredenheid over de bedrijfscultuur, mensen moeten zich vooral goed voelen in hun functie."

De fusie en de scheiding

Toen Thijs besefte dat Daddy Kate moest groeien om succesvol te kunnen zijn, legde hij contact met een CEO van een ander familiebedrijf. Zij zaten in dezelfde situatie en deelden dezelfde visie. In 2015 was de fusie dan ook een feit. Dit verliep echter niet zonder slag of stoot. “Het is niet evident om twee verschillende bedrijfsculturen samen te brengen. Je probeert iets nieuws te creëren, terwijl ieder terug wil naar zijn eerdere werkmethodiek. Een woelige periode was het zeker, maar ik heb er absoluut geen spijt van. We zijn groot geworden dankzij deze fusie”, verklaart Thijs. Toch bleek dat hun meningen te hard verschilden, wat uiteindelijk leidde tot een vertrouwensbreuk. Zo kwam de familie Claes weer aan het roer te staan. Thijs beschouwt de scheiding als een leerrijke ervaring: “Dan besef je wat er allemaal kan misgaan. Op papier kan alles mooi uitgeschreven staan, maar in realiteit loopt het vaak anders.”

Wat hem geholpen heeft doorheen het traject, is zijn zelfvertrouwen en -kennis. Hij voelde aan wat werkte en wat niet. Ook feedback krijgen van je team is belangrijk. Zo wordt hij jaarlijks geëvalueerd door het management, wat hij leuk vindt! Thijs hamert op een open en duidelijke communicatie: “Je moet voortdurend communiceren en niet wachten tot het functioneringsgesprek. Bij ons worden resultaten gedeeld, we zijn er transparant over. Door openheid verdwijnen taboes en dat komt de samenwerking alleen maar ten goede.”

“Investeren in jezelf is cruciaal. Zo kun je als leider snel groeien en je team meenemen in je verhaal.”

Een kwalitatieve doelstelling

Bij Daddy Kate is de doelstelling glashelder: binnen 100 jaar nog bestaan als onafhankelijk familiebedrijf. Over ambitie gesproken! Hierbij reikt Thijs een kader aan dat voor iedereen binnen de onderneming verstaanbaar is. “Door meer inspraak te geven aan medewerkers, ontstaat er meer zelfstandigheid en zijn we minder afhankelijk van andere instanties. Zo hebben we meer kans om te overleven over generaties heen.” Thijs denkt steeds op lange termijn en concentreert zich enkel op kwalitatieve in plaats van kwantitatieve doelstellingen. Hij heeft geen cijfers nodig om goed te functioneren. Het voornaamste is dat ze stappen blijven zetten in de juiste richting.

Ondanks zijn blakend zelfvertrouwen en niet-aflatende energie, is ook Thijs af en toe onzeker. Dan vraagt hij zich af of hij de juiste man op de juiste plaats is. “Ik ben een change manager en kijk dus altijd uit naar veranderingen. In 2009 kwam dat perfect uit, maar is het nog oké nu we ons in een stabiele situatie bevinden?” Gelukkig zorgt de oprichting van een tweede bedrijf in Frankrijk voor voldoende afleiding. Nieuwe wendingen en uitdagingen zijn dus zeker op komst!

Om af te ronden, drukt Thijscollega-bedrijfsleiders het volgende op het hart: “Ken jezelf, je sterke en zwakke punten. Laat je omringen door mensen die je zwaktes invullen en zet in op je sterktes. Probeer geen Superman te worden, maar investeer liever in zelfbewustzijn.”

Benieuwd naar wat Thijs Claes nog meer te vertellen heeft?

Beluister of bekijk dan hier de volledige podcast.

Gerelateerde blogposts

Ontvang maandelijks inzichten over de uitdagingen van ondernemers