“Een goede ondernemer kan omgaan met tegenslag”

Wassili Zafiris is internationaal trainer, coach, onderzoeker, auteur, spreker en doorgedreven expert in persoonlijke transitie. Als ondernemer onderzoekt hij de tegenstrijdigheid van geluk. ‘Geluk is deprimerend’, gelooft hij. Want het nastreven van onze dromen kost ons soms zoveel energie dat we er ongelukkig van worden. De oplossing? Weerbaarheid creëren. Zafiris wierp een nieuw licht op tegenslag tijdens de Connexi-tour in Amsterdam.

 

Zafiris heeft er al een straf carrièrepad opzitten. De Nederlander begeleidde al tal van topsporters en coacht ondernemers in het bedrijfsleven. Interessant is dat hij het ondernemersmodel Meaningful Profit mee bedacht. Daarnaast ontwikkelde hij nog een innovatief motivatiemodel en een nieuwe methode voor somberheid en depressie. Hij werkte ook diverse technieken en modellen rond met coaching, leiderschap en samenwerking tussen teams.

 

Wanneer tegenslag persoonlijk wordt

 

Je zou de mindset van een ondernemer kunnen zien als de som van successen en tegenslagen. Maar laat die laatste nu net een heikel punt zijn: het is een uitdaging om een mislukking positief op te nemen en te verwerken.

 

“Ondernemers zijn dikwijls zo kwetsbaar voor tegenslagen omdat ze zichzelf volledig investeren in hun business”, vertelt Zafiris. “Daardoor nemen ze tegenslagen of kritiek vaak persoonlijk op. Precies daarom heerst er een grote nood aan de ontwikkeling van weerbaarheid bij ondernemers.”

 

Zelf geeft Zafiris opleidingen rond ‘Weerbaarheid’ om ondernemers voor te bereiden op tegenslagen, waardoor die minder vaak voorkomen. Zijn doel? Ervoor zorgen dat bedrijfsleiders en managers niet meer zo snel in de stress schieten.

 

De verschillende fases van weerbaarheid

 

Zafiris definieert weerbaarheid als het vermogen om een grote tegenslag te incasseren, zonder dat je in de kern geraakt wordt. Kortom: het vermogen om snel terug overeind te veren na een mislukking. “Alles heeft ook te maken met hoe we tegenslagen percipiëren”, bevestigt hij. “Vaak beschouwt onze psyche ‘verandering’ als een ‘tegenslag’. Dat heeft dan weer te maken met datgene wat we van een ervaring verwachten. Je mag ervan uitgaan dat in ons dagelijkse leven verwachtingen niet vaak worden ingelost. Er gebeurt iets anders dan wat we vermoedden. In die zin is weerbaarheid het vertrouwen in ons eigen vermogen om met die niet ingeloste verwachting om te gaan.”

 

Weerbaarheid kent verschillende fases:

 

  1. We ervaren een tegenslag, waarna we een bepaalde emotie voelen. Of we verzetten ons daartegen, of we accepteren die emotie
  2. Nadien komt de bodemfase
  3. In de herstelfase krabbelen we overeind. Deze fase gaat vaak gepaard met het terugtrekken in zichzelf. Nadien creëren we opnieuw positieve verwachtingen voor de toekomst.

 

Mindset

 

Hieruit kunnen we afleiden dat omgaan met tegenslag veelal een mindset is. “De manier waarop je een mislukking ervaart, heeft in feite weinig te maken met de inhoud van die mislukking”, duidt Zafiris. “Het draait eerder om de betekenis die je geeft aan die tegenslag. Wie weerbaarheid wil opbouwen, moet dus het vermogen kweken om aan tegenslagen een positieve invulling te geven.”

 

Als je eigen schaduw er mag zijn, mag die in het licht komen

 

Daarvoor gaf Zafiris tijdens zijn sessie nog enkele gedachten mee die daarbij helpen:

 

  • Neem de situatie niet persoonlijk. Dit gaat niet om jou als persoon, maar om de ervaring zelf
  • Probeer een gezond gevoel van eigenwaarde aan te leggen. We wijzen nog té vaak zaken af van onszelf (schaduwkanten). Denk “ik ben goed zoals ik ben” en probeer die gedachte als intrinsieke motivatie te gebruiken
  • Tracht je waarde niet uit te drukken in de hoeveelheid geld op je rekening

 

 

Veerkracht is één van de thema's tijdens de volgende Inspiration Tour. Wil je zien wie de inspirators zijn? Ontdek er hier het fijne van!

 

Heb je vragen?

Stel ze dan hieronder. Wij reageren altijd.

Vond je dit een interessant artikel?

Dan vinden wij het super als je het wilt delen via de onderstaande share buttons. Onze dank (en dat van de lezer) is groot!

Gerelateerde blogposts

Ontvang maandelijks inzichten over de uitdagingen van ondernemers